Koleżanki i Koledzy,

W związku z pandemią koronawirusa pracodawca podjął szereg działań mających na celu ochronę zdrowia pracowników oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Zwracamy się do Was z prośbą o ścisłe stosowanie się do wytycznych pracodawcy, jak również tych, wydawanych przez instytucje Państwa. Pamiętajmy, że jedynym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest przerwanie dróg jego transmisji.

Prezydium współpracuje ściśle z pracodawcą w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych środków zaradczych poprzez zaangażowanie członków naszej organizacji związkowej oraz Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Monitorujemy działanie wprowadzanych obostrzeń a jednocześnie podejmujemy wspólne wysiłki w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla nas wszystkich. Pamiętajmy jednak, że wprowadzane procedury siłą rzeczy utrudniają nam wszystkim funkcjonowanie, ale w sytuacji obecnej wydają się konieczne. Jedynie ścisłe ich przestrzeganie przez każdego z nas zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim może stawić zaporę rozprzestrzenianiu się wirusa. Pozostajemy również w stałym kontakcie z kolegami z innych zakładów branży tytoniowej i spożywczej w celu wymiany informacji na temat obecnej sytuacji, porównujemy zastosowane rozwiązania. W miarę naszych możliwości staramy się również wspierać publiczną służbę zdrowia, która w obecnym czasie przechodzi najcięższy okres a personel medyczny jest na pierwszej linii frontu.

W tym ciężkim czasie pozostajemy do Waszej dyspozycji, choć biorąc po uwagę obostrzenia i nakazy wprowadzone przez naszą firmę musieliśmy stosownie przereorganizować i drastycznie ograniczyć  naszą pracę w biurze. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.solidarnoscpmp.pl , znajdziecie tam bieżące informacje.

KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.