W dniu 16.11.2015 w Sali konferencyjnej PIP w Krakowie odbyło się spotkanie małopolskich przedsiębiorców oraz Społecznych Inspektorów Pracy. Podczas tej doniosłej uroczystości wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy. Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować, że w konkursie na „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” kapituła konkursu ten prestiżowy tytuł przyznała naszemu ZSIP Józkowi Knapikowi. Został doceniony za profesjonalizm i duże zaangażowanie. Serdecznie mu gratulujemy. Była to również okazja, aby wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o aspektach związanych z działalnością Społecznej Inspekcji Pracy, również z obecnymi na tej uroczystości przedstawicielami przedsiębiorców – pracodawców.