W dniach 12 – 13 listopada 2015 r. w Miskolcu na Węgrzech  odbyło się międzynarodowe seminarium organizowane przez związki zawodowe pod tytułem  „Więcej lepszych miejsc pracy ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i zdrowie  – psychospołeczne czynniki ryzyka w miejscu pracy „. Na spotkanie przybyli delegaci z krajów UE (m.in. Niemcy, Estonia, Litwa, Portugalia, Macedonia, Słowacja, Rumunia). Polskę i naszą Komisję reprezentował członek Forum Młodych  Norbert Jaśkowski. W pierwszym dniu konferencja poświęcona była ocenie ryzyka i stresu psychologicznego, omawiane były skutki  zdrowotne stresu  oraz omawiane dobre praktyki przeciwdziałania i radzenia sobie z nim. Wypowiadało się wielu zaproszonych lekarzy oraz ekspertów z tej dziedziny. Natomiast w drugim dniu odbyła się część praktyczna seminarium, praca w grupach gdzie podawane były i omawiane konkretne przykłady problemów z jakimi mają do czynienia pracownicy w poszczególnych krajach. Na zakończenie zastanawiano się jak zaadoptować niektóre pozytywne działania poprawiające zdrowie oraz BHP  swoich macierzystych krajach. Była to też doskonała okazja do nawiązania nowych  kontaktów, wymiany doświadczeń i dobrych przykładów.