W dniu 16.01.2016r. w Restauracji „Krakowskie Klimaty „ odbyła się uroczysta kolacja dla zasłużonych krwiodawców połączona z wręczeniem odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Odznakę III stopnia / co najmniej 5 l oddanej krwi / otrzymali : Kopeć Bożena, Kmiecik Kazimierz, Kwiecień Piotr, Zielowski Piotr, Zielowski Bartosz, Cupiał Lucjan, Nowak Wojciech, Oraczewski Bartosz, Przeniosło Rafał ,Furmański Jakub, Wojnarski Janusz, Klimczyk Robert.
Odznakę II stopnia / co najmniej 10 l krwi / otrzymali : Kmiecik Kazimierz, Nowak Wojciech ,Oraczewski Bartosz, Przeniosło Rafał , Klimczyk Robert, Kopeć Robert.
Autonomiczny Klub Honorowych Dawców Krwi KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris polska S.A. / AKHDK / został powołany i rozpoczął swoją działalność od września 2009r.
Klub aktualnie liczy 218 członków, którzy oddali do tej pory w sumie 617.750 ml. pełnej krwi. Krew oddają w krakowskich szpitalach, oddziałach terenowych Rejonowego Centrum Krwiodawstwa jak i również na akcjach organizowanych w naszej przychodni Luxmed . Klub współpracuje również z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa. Oprócz krwiodawstwa organizuje zbiórki dla potrzebujących i wspomaga takie akcje. Krwiodawcy zapraszani są na organizowane dla nich wycieczki oraz uroczyste kolacje dla zasłużonych dawców krwi.
Na uroczystości oprócz zasłużonych krwiodawców obecny był przewodniczący KM Rudolf Grec i vice przewodniczący Jacek Łabędzki oraz Damian Rojek i Anna Kordyl, przedstawicieli firmy Jeronimo Martins Polska / współpraca przy akcjach : „ na ratunek” oraz apelach o krew,/ , Zofia Morawiec-Szarwark, przedstawicielka firmy Lewiatan ( pomoc w zbiórkach dla potrzebujących), Major Robert Woźniak – szef WCKiK (ekipy do poboru krwi),. Ponadto Józef Pfister , Stanisław Kobierski, Wojciech Domagała, Jarosław Mikołajczyk jako krwiodawcy rekordziści z największą ilością oddanej krwi.
Podczas uroczystości przewodniczący klubu Mirosław Nowakowski, podziękował wszystkim obecnym za poświęcenie, pomoc, wsparcie finansowe i logistyczne oraz zaprosił do dalszej współpracy. Wspomniał jak ważnym i szlachetnym gestem jest pomoc wszystkim, którzy potrzebują tego cennego leku jakim jest ludzka krew. Po części oficjalnej zaproszeni goście, w dobrej atmosferze bawili się pod „wodzą” konferansjera oraz wodzireja Jarosława Sobesto do białego rana.