W dniu 19.01.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej powołanej przez Związki Zawodowe w sprawie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy. Komisja ustaliła:

I. Podział okręgów wyborczych oraz ilość Społecznych Inspektorów Pracy przypadającą w danym okręgu. (szczegółowy wykaz okręgów wyborczych znajduje się na tablicach informacyjnych.)

II. Kandydatów można zgłaszać do Komisji Wyborczej lub Związków Zawodowych do dnia 10.02.2016 r. na przygotowanych w tym celu kartach zgłoszeń kandydata na SIP.

III. Wybory Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy odbędą się w dniach 22-23.02.2016 r. Szczegółowy harmonogram wyborów na oddziałach zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym.

IV. Spośród Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy wybrany zostanie Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

 

Skład Komisji Wyborczej:

− Robert Zaskórski – przewodniczący

− Czesława Korytowska – wiceprzewodnicząca

− Jacek Łabędzki

− Marcin Ścigalski

Działalność Społecznych Inspektorów Pracy reguluje Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy.