W dniach od 4 do 5 lutego w Dobczycach odbyło się spotkanie SIP z Philip Morris Polska, na którym podsumowano jej działalność za 2015 rok  oraz całą kadencję. Zebranie prowadził Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Józef Knapik. Sprawozdania z działalności obejmowały szereg kwestii poruszonych i załatwionych przez społecznych inspektorów w swoich okręgach i skutkujących poprawą poziomu bezpieczeństwa pracowników. Podkreślano dobrą współpracę z kierownictwem działu BHP a zwłaszcza funkcjonowania Komisji BHP. Dostrzega się projekty służące  zdrowiu i bezpieczeństwu w pracy. Dobra jest współpraca z kierownictwem działu filtrów gdzie mimo wielu zmian organizacyjnych i technicznych uniknięto wypadków. Inspektorzy mówili też o  problemach  jakie najczęściej zgłaszają im pracownicy. Miedzy innymi takie jak pogarszający się słuch, bóle nóg, podejrzenia o choroby zawodowe, uciążliwość pracy nocnej a także przeciążenia wynikające ze zmniejszania obsad. Proszono o możliwość konsultacji na wstępnym etapie prac nowych projektów pod względem ich  bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania ergonomiczne stanowisk pracy dały efekty w postaci konkretnych wniosków, które zdaniem inspektorów nie są realizowane na oddziałach. Poruszano kwestie  koordynatorów firm zewnętrznych, prędkości wózków transportowych, procedury zamawiania karetki pogotowia, problemów z wydawaniem odzieży roboczej i inne.

Poprawa bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników jest jednym z ważniejszych zadań związku zawodowego, który nadzoruje i wspiera pracę społecznych inspektorów. Rola SIP jest bardzo duża i doceniają to zarówno pracownicy jak i kierownictwo firmy. W imieniu Komisji Międzyzakładowej obecny na spotkaniu Rudolf Grec złożył inspektorom podziękowania za poniesiony trud na rzecz pracowników a także deklarację dalszego wsparcia związku dla ich działalności. Życzył również ponownego wyboru na kolejną kadencję SIP.