KOMUNIKAT

Zakładowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyniku wyborów na
Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy

Zakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych Społecznymi Oddziałowymi Inspektorami Pracy wybrani zostali:

Okręg nr 1 – Dział SECONDARY zm. A
1. Kazimierz Suder
Okręg nr 2 – Dział SECONDARY zm. B
1. Adam Pieronek
Okręg nr 3 – Dział SECONDARY zm. C
1. Zygmunt Goryl
Okręg nr 4 – Dział SECONDARY zm. D
1. Andrzej Morsztyn
Okręg nr 5 – Dział SECONDARY Jednostka Wsparcia
1. Józef Knapik
Okręg nr 6 – Dział FILTRY zm. A i B
1. Marek Jamróz
Okręg nr 7 – Dział FILTRY zm. C i D
1. Rafał Rożenej
Okręg nr 8 – Dział FILTRY Jednostka Wsparcia
1. Józef Frejek
Okręg nr 9 – Dział PRIMARY zm. A
1. Paweł Rudek
Okręg nr 10 – Dział PRIMARY zm. B
1. Andrzej Wlazło
Okręg nr 11 – Dział PRIMARY zm. C
1. Krzysztof Morsztyn
Okręg nr 12 – Dział PRIMARY zm. D
1. Paweł Lebida
Okręg nr 13 – Dział DIET zm. A , B , C , D
1. Adam Woda
Okręg nr 14 – Dział PRIMARY+DIET Jednostka Wsparcia
1. Henryk Serweciński
Okręg nr 15 – Dział OTP zm. A
1. Kamil Kusior
Okręg nr 16 – Dział OTP zm. B
1. Michał Wcisło
Okręg nr 17 – Dział OTP zm. C
1. Grzegorz Mazurek
Okręg nr 18 – Dział OTP zm. D
1. Paweł Kaczmarczyk
Okręg nr 19 – Dział OTP Jednostka Wsparcia
1. Wiesław Czyż
Okręg nr 20 – Dział QA i Banderole
1. Agnieszka Rapacz-Drabik
2. Krzysztof Adamski
Okręg nr 21 – Dział LOGISTYKA zm. A i B
1. Grzegorz Hwastek
Okręg nr 22 – Dział LOGISTYKA zm. C i D
1. Piotr Chuchmacz
Okręg nr 23 – Dział Techniczny i Biura
1. Andrzej Pieńkowski

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Robert Zaskórski