W dniu 21 marca odbyło się zebranie wyborcze Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy, podczas którego wybrani niedawno społeczni inspektorzy dokonali wyboru inspektorów oddziałowych oraz zakładowego. Zebranie oraz wybory prowadził przewodniczący ZKW Robert Zaskórski. W zebraniu uczestniczyli też zaproszeni goście w osobach dyrektora operacyjnego PM-PL, szefowej działu BHP (EHS) a także związków zawodowych. Informację z działań SIP w poprzedniej kadencji złożył ZSIP Józef Knapik, który również jednogłośnie wybrany został „zakładowym” na koleje lata. Dyrektor operacyjny pogratulował wszystkim inspektorom wyboru a także zadeklarował współpracę z kierownictwem firmy. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej  „Solidarność”  zapewnił o wsparciu dla tej społecznej służby, która daje związkom możliwość skutecznej kontroli przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP. Zapewnił inspektorów o wsparciu w doskonaleniu umiejętności, poszerzaniu wiedzy i wyposażeniu w niezbędny sprzęt. Podkreślił, że ostatnia kadencja dała bardzo dobre wyniki  dostrzegane i doceniane przez pracowników. Wybranym inspektorom gratulujemy i życzymy dobrego wypełniania swoich funkcji.