Stolica Austrii, Wiedeń była miejscem gdzie w dniach 10-11 października odbyło się spotkanie Europejskiego Forum Młodych EFFAT. Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, reprezentował Kamil Waszkiewicz z Philip Morris Polska.

Pierwszą cześć spotkania wypełniła prezentacja, w której koledzy ze związku zawodowego OGB przedstawili historię austriackiego ruchu związkowego, strukturę organizacji na poziomie krajowym i regionalnym oraz najważniejsze projekty, w które obecnie są zaangażowani.

W dalszej części Harald Weidenhofer, sekretarz generalny EFFAT przedstawił publikację stworzoną przy współpracy z Europejską Organizacją Przemysłu Spożywczego, „Dobre praktyki i narzędzia wykorzystywane przez przemysł spożywczy w Europie.” Niniejszy raport jest cennym zasobem, który zawiera przykłady działań wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej mających na celu przyciągać i rozwijać młodych ludzi wchodzących na rynek pracy przy równoczesnym odpowiednim zarządzaniu pracownikami starzejącymi się. Poniżej znajduje się link do publikacji w języku angielskim:

http://www.effat.org/sites/default/files/news/14397/ese-brochure-toolkit-web.pdf

Najważniejszym punktem agendy spotkania było stworzenie Manifestu Forum Młodych EFFAT. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy robocze, które zajmowały się następującymi tematami :

  • struktury związków zawodowych
  • komunikacja, kampanie społeczne
  • reprezentowanie przez związki zawodowe kategorii wrażliwych np. zatrudnienie ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie
  • międzynarodowa solidarność

Wynikiem prac poszczególnych grup było stworzenie dokumentu, który ma wskazać kierunek polityki związków zawodowych na najbliższe lata ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących ludzi młodych czyli takich, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Manifest zostanie przedstawiony podczas listopadowego spotkania przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych z przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claudem Junckerem.

W ostatniej części spotkania dokonano wyboru nowego vice przewodniczącego Forum Młodych EFFAT, którym jednogłośnie został Ivan Blazevic z chorwackiego związku skupiającego pracowników branży turystycznej. Dodatkowo na prośbę uczestników, stworzono internetowe forum dyskusyjne, które w znaczny sposób ułatwi komunikację między członkami Forum Młodych.

K.W