W październiku odbyła się ostatnia część szkolenia w ramach projektu „Młodych liderów związków zawodowych i organizacji pracowniczych z zarządzania strukturami związkowymi oraz dialogu społecznego”. Szkolenie organizowane było przez EZA we współpracy  z  Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw. W szkoleniu brali udział młodzi związkowcy ze związku USO z Hiszpanii oraz członkowie NSZZ „Solidarność”.  Forum  Młodych przy naszej Komisji Międzyzakładowej reprezentował Marcin Wykurz.

W czasie całego cyklu szkolenia poruszane były między innymi takie tematy jak wartość pracy oraz solidarność i sprawiedliwość społeczna, pozyskiwanie i motywowanie członków związków zawodowych, przywództwo w związkach zawodowych, praca jako wartość, negocjacje, zarządzanie konfliktem, mobbing w miejscu pracy oraz etyka pracy.

Jeden dzień z trwającego seminarium został poświęcony na zwiedzania historycznej sali BHP oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Młodzi liderzy – szczególnie z Hiszpanii – mieli okazję zobaczyć jak powstawała Solidarność w Polsce.

Uczestnicy seminarium mieli doskonałą okazję do nawiązania nowych  kontaktów jak również wymiany wspólnych doświadczeń w zakresie działań związkowych w swoich krajach.