W dniach 12 – 13 stycznia w Dobczycach odbyło się spotkanie SIP z Philip Morris Polska, na którym podsumowano jej działalność za 2016 rok. Zebranie prowadził Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Józef Knapik. Sprawozdania z działalności złożyli również inspektorzy oddziałowi, dotyczyły one szeregu kwestii związanych z bezpieczeństwem, większość z tych spraw została załatwiona czego skutkiem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pracowników. Podkreślano dobrą współpracę z kierownictwem działu BHP a zwłaszcza funkcjonowania Komisji BHP. Inspektorzy mówili też o problemach  jakie najczęściej zgłaszają im pracownicy. Między innymi takie jak zbyt mała ilość masek do obsługi mentholu, niekompletne szkolenia dla operatorów, zbyt mała ilość pracowników na oddziałach, źle wytyczone drogi transportowe, pracownicy firm zewnętrznych nie przestrzegają obowiązujących przepisów BHP przez co narażają na niebezpieczeństwo siebie oraz naszych pracowników, kontrowersje wokół 9 złotych zasad, brak obecności SIP przy wykonywaniu pomiarów natężenia hałasu, problemy z wydawaniem odzieży ochronnej. To najważniejsze problemy, które miejmy nadzieje uda się rozwiązać w najszybszym możliwym czasie.

W drugim dniu posiedzenia odbyło się szkolenie prowadzone przez specjalistę Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiono również plan pracy na 2017 rok.

Poprawa bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników jest jednym z ważniejszych zadań związku zawodowego, który nadzoruje i wspiera pracę społecznych inspektorów. Rola SIP jest bardzo duża i doceniają to zarówno pracownicy jak i kierownictwo firmy. W imieniu Komisji Międzyzakładowej obecny na spotkaniu Jacek Łabędzki złożył inspektorom podziękowania za poniesiony trud na rzecz pracowników a także deklarację dalszego wsparcia związku dla ich działalności.