Z inicjatywy Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego Naszego Związku w dniach 26-27 czerwca w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowych BAT Polska oraz Philip Morris. Niestety nie mogli uczestniczyć w nim przedstawicieli Imperial Tobacco. Celem spotkania było omówienie sytuacji powstałej w związku z wnioskiem Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy. Rada Administracyjna wnioskuje o podjęcie decyzji o zakończeniu wszelkiej współpracy i dialogu z sektorem tytoniowym. Głosowanie nad tym wnioskiem zostało przełożone na następną sesję Rady Administracyjnej, która się odbędzie w listopadzie. Taka decyzja stworzyłaby niebezpieczny precedens. Oznaczałoby to, wykluczenie wszystkich organizacji z tego sektora, w tym związki zawodowe, tym samym ogromne rzesze pracowników, które one reprezentują. Jedną z przyczyn takiego wniosku jest praca dzieci przy produkcji tytoniu w wielu krajach. Inna, to rzekome lobbowanie związków na rzecz producentów papierosów.

Abstrahując od przyczyn takiego wniosku, zebrani podczas spotkania uznali wniosek za wysoce nietrafny, który skutkowałby zanikiem dialogu społecznego wewnątrz firm tytoniowych. Zwracano przy tym uwagę, że dotyczyłoby to także funkcjonujących w firmach Rad Pracowniczych i Europejskich Rad Zakładowych.

Efektem spotkania jest stanowisko Sekcji, w którym apeluje o odrzucenie propozycji Rady Administracyjnej, która jest niesprawiedliwa i która mogłaby spowodować niepowetowane straty dla dialogu społecznego.

Spotkanie było też okazją do wymiany informacji, poglądów czy doświadczeń dotyczących nie tylko spraw związkowych. W obu zakładach wprowadzany jest, pod różnymi nazwami, projekt dotyczący obsługi maszyn. W PMPL nazywa się OPEN +. W zakładzie augustowskim projekt jest już wdrożony, dlatego uwagi kolegów z BAT okazały się bardzo cenne.

Komisję Naszą reprezentowali Przewodniczący Sekcji Franciszek Sójka oraz Rudolf Grec, Roman Smalec i Edward Prusak.