W dniu dzisiejszym, w przyzakładowej przychodni LUXMED, odbyła się kolejna akcja oddawania krwi, zorganizowana przez klub HDK działający przy naszej Komisji. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom, za cenny dar. Dziękujemy również personelowi przychodni LUXMED, oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, za pomoc w organizacji akcji.