Wybory związkowe na okres kadencji 2018 – 2022 pomału się kończą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory na szczeblu zakładowym zakończyły się w kwietniu, a do końca maja powinny się odbyć w sekcjach branżowych.

9 maja w Spale przeprowadzone zostało Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego. Skład Sekcji tworzą Komisje Zakładowe z Philip Morris, BAT oraz Ipmerial Tobacco z Poznania i z Radomia. Niestety w Japan Tabacco nie ma „Solidarności”. Maleje ilość Komisji, bo maleje ilość zakładów tytoniowych w Polsce. Gdy przed dwudziestu kilku lat zawiązywała się Sekcja, tworzyli ją związkowcy z dziesięciu firm.

Zebranie wyborcze przebiegło w sympatycznej atmosferze, a same wybory przeprowadzone zostały sprawnie, bez jakiejkolwiek rywalizacji, bowiem Delegaci na Zjazd Sekcji to grupa kolegów chętnych do pomocy, współpracy, dzielenia się informacjami i radami, nieprzeceniający znaczenia i roli Sekcji. Zresztą podczas dyskusji o kondycji Związku podkreślano, że struktury „Solidarności” są nieco anachroniczne, wymagające zmian.

Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego na czas kadencji 2018 – 2022 został Jacek Łabędzki.

W skład pięcioosobowej Rady Sekcji weszli ponadto: Mirosław Chudecki – Przewodniczący KZ z BAT, Krzysztof Drela – Przewodniczący KZ Imperial Tobacco, Marcin Wykurz i Andrzej Leksander.

Warto jeszcze odnotować, że Delegatami na Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego będą: Jacek Łabędzki, Krzysztof Drela, Sebastai Glusek, Ryszard Mitera, Adam Filipek i Jan Miska.

Red.