W dniach 20-22 czerwca w Koszelówce pod Płockiem odbył się XXVI Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Podczas Kongresu wybrano nowe władze na kadencję 2018-2022. Mandat do sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu uzyskał Zbigniew Sikorski. Jego rywalem był Grzegorz Szumer. Wybrano 15 – osobową Radę Sekretariatu i 5 – osobową Komisję Rewizyjną.

Wśród zaproszonych gości byli :

  • Piotr Duda – Przewodniczący KK NSZZ „S”

  • Stanisław Szkopek – Zastępca Przewodniczącego Regionu Płockiego NSZZ ”S”

  • Kazimierz Kimso – Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk

  • Bartosz Morzycki – Dyrektor Biura Zarządu Browary Polskie.

Podczas Kongresu podziękowano odchodzącemu na emeryturę Przewodniczącemu Mirosławowi Nowickiemu, któremu nadano tytuł „Honorowego Przewodniczącego Sekretariatu”.

Delegaci podjęli szereg uchwał i stanowisk dotyczących branży.

Nowa Rada Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”