W dniach 13-14 maja 2019 odbyło się w Kutnej Horze kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z fabryk Philipa Morrisa. W spotkaniu uczestniczyli związkowcy z : Czech, Kazachstanu, Litwy, Rumunii, Rosji, Ukrainy i oczywiście przedstawiciele naszej Solidarności. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele światowej federacji związkowej IUF (International Union of Food – sekcja Nikotyny), która wspiera oddolne inicjatywy przedsiębiorstw. Dzięki gospodarzom mieliśmy doskonałe warunki do prowadzenia rozmów i wymiany doświadczeń, praktyk i opinii.  Dyskutowane były problemy nurtujące załogi. Okazało się, że wszystkie filie PM borykają się z podobnymi problemami:

  • Open plus – projekt, który jest wprowadzany odgórnie i nie uwzględnia często bardzo trafnych opinii/sugestii pracowników; wymaga bardzo dużego zaangażowania pracowników,
  • Wdrożenie Track & Tracing – projekt, który musi być wdrożony ( dyrektywa UE), a sprawia bardzo dużo kłopotów na etapie realizacji; wymaga bardzo dużego zaangażowania pracowników,
  • Czas pracy, w tym 12-godzinny system pracy,
  • Wszechobecny stres i przeciążenie pracowników,
  • Niekonkurencyjne warunki pracy i płacy i związana z tym utrata pracowników,
  • Spadek zaufania do przełożonych.

Zebrani, którym leży na sercu dobro Philipa Morrisa wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w fabrykach i brakiem reakcji ze strony władz PM. Uzgodnili dalszy plan działania na najbliższy rok, ze szczególnym uwzględnieniem w/w tematów.

A.P