Rok 2020 jest dla NSZZ „Solidarność” rokiem szczególnym, bo to rok czterdziestolecia istnienia Związku. Ci z nas, którzy związali się z nim w 1980 roku i trwają w tym związku do dziś, obchodzić wkrótce będą rubinowe gody. Szmat czasu! Niestety dziś ilość członków Związku imponująca nie jest, ale na tyle duża, żeby jubileusz obchodzić hucznie. Zresztą nie chodzi w tym przypadku o ilość, chodzi o to, czego Związek dokonał. Czego dokonali przed czterdziestu laty robotnicy polskich zakładów pracy i co im zawdzięcza Europa.

Rocznicę powinniśmy obchodzić radośnie, ale też ze sporą dawką zadumy. Zadumy, refleksji i rzetelnej analizy, dlaczego właśnie dziś jest nas tylu, ilu jest.

Być może tej refleksji, a później analizie sprzyjać będzie to, co się wydarzyło 29 stycznia. Tym wydarzeniem było spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z członkami Komisji Krajowej z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania Związku. Spotkanie – symboliczne posiedzenie Komisji Krajowej, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, było jednocześnie inauguracją obchodów Jubileuszu.

Witając swoich gości, Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne społeczne potrzeby”.

Z kolei przewodniczący Komisji krajowej Piotr Duda odpowiedział: „To dla nas, ludzi Solidarności wielkie wyróżnienie, że inauguracyjne spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbywa się tu, na zaproszenie pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. To wyróżnienie, ale także zobowiązanie. My doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że ten okres 40. lat to okres sukcesów, ale i walki, o prawa pracownicze i prawa związkowe”. 

  Można więc przyjąć, że 29 stycznia rozpoczęły się obchody 40 – lecia NSZZ „Solidarność”, a ich zwieńczeniem będzie wielki koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie 29 sierpnia.

KM