21-go października 2020 miała miejsce vdeo konferencja związkowców z Philip Morris, która została zorganizowana pod egidą IUF. Uczestnikami byli związkowcy z Philip Morris: Argentyna, Brazylia, Kazachstan, Litwa, Polska, Rosja, Ukraina, USA. W spotkaniu brał również udział Sekretarz Generalny EFFATKRISTJAN BRAGASON.

Na wstępie przedstawiciel IUF poinformował o wynikach finansowych i produkcyjnych Philip Morris. W zasadzie wszystkie wskaźniki pokazują dobrą sytuację ekonomiczną naszej Firmy; niewielki spadek produkcji papierosów konwencjonalnych przy wzroście sprzedaży IQOSa.

Następnie przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali krótkie informacje o sytuacji w afiliatach (z uwzględnieniem sytuacji związanej z COVID-19) i o problemach nas nurtującycych. Reprezentanci Solidarności, przedstawiając aktualną sytuację w Krakowie, szczególny nacisk położyli na temat planowanego outsourcingu Serwisu Technicznego. Podkreślaliśmy, jak mocno jesteśmy przeciwni takim planom managerów PMPL i poinformowaliśmy o podjętych działaniach. W dyskusji wyraziliśmy swoją opinię, że taką metodą można outsorcingować wszystkie oddziały, a taka firma jak Philip Morris (‘’Top Employer” w Polsce) powinien raczej koncentrować się na tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy z godną pensją, a nie stanowisk drugiej kategorii.

W podsumowaniu przypomnieliśmy również o informacji od zarządu Philip Morris z początku pandemii, kiedy to ogłoszono, że w tym czasie nie będą miały miejsca żadne zwolnienia, ani reorganizacja. Jednak biorąc pod uwagę już wdrażane plany reorganizacji i co raz większą skalę redukcji zatrudnienia w SCE w Krakowie można wysunąć wniosek, że działania firmy świadczą o poważnej niekonsekwencji względem wcześniejszych zapewnień

Należy zaznaczyć, że stacjonarna konferencja ZZ PMI miała się odbyć w tym roku w Krakowie, jednak została odwołana ze względu na COVID-19, a wczorajsza viedo konferencja została zorganizowana głównie z naszej inicjatywy. Jako ciąg dalszy tej konferencji powstanie zespół, który podsumuje tematy ważne dla naszych pracowników i wystąpi z nim do zarządu Philip Morris w Lozannie.

KM