Od ubiegłego roku toczy się dyskusja między Zarządem i ZZ na temat stosowania czapek ochronnych. Dyskusje nie są łatwe. BHP usiłuje wporowadzić nakaz noszenia czapek w zasadzie na wszystkich oddzialach produkcyjnych, przez cały czas wykonywania pracy. Nasz Związek wyraził negatywną opinię na ten temat. Dlatego pierwsza wersja OPL-ki zakładała stosowanie czapek ochronnych tylko podczas czyszczenia , konserwacji i zmian asortymentu. Niestety Dz.BHP przyjął bez naszej wiedzy drugą wersję OPL-ki. A ta nakłada obowiązek noszenia czapek przez cały czas pracy od 1.lutego 2021. I podobno już żąda się podpisów od pracowników na OPL-kach. Co więcej ponoć liderzy mówią, że ZZ zgodziły się na taką wersję, co czywiście jest nieprawdą !

Przypomina to trochę temat BOS-ów. BOS-ów, które wprowadzane są jakby na siłę.

NSZZ Solidarność zdecydowanie wspiera działania mające na celu poprawę stanu BHP w PMPL. Nie negujemy wszystkich działań, ale zastanawiamy się, jakie zagrożenia dla głowy powoduje normalna  praca na maszynie. Każda maszyna posiada certyfikat bezpieczeństwa CE, a producent maszyny musi dostarczyć ocenę ryzyka ( OR) wskazującą niebezpieczne miejsca i jak bezpiecznie obsługiwać maszynę. Czyżby nasze maszyny miały zalecenie noszenia czapek ochronnych przez cały czas obsługi maszyny ? Pracodawca jest zobowiązny poinformować pracownika o zagrożeniach na jego stanowisku pracy. Ciekawe, jakie zagrożenia są wymienione w takich OR, czy instrukcjach stanowiskowych oraz czy i dlaczego nakazują pracę w czapkach przez cały czas pracy. Czy tak, jak z BOS-ami nie wychodzimy przed szereg ?

Wszystkim decydentom tego zarządzenia goraco polecamy, wejść ‘’ w skórę’’ pracownika. Niech sami doświadczą pracy w masce COVID-owej, okularach chronnych i właśnie w czapce ochronnej. Przez całe 8 godzin. Czy pracuje się wygodnie jeśli pot zalewa oczy ? A dodatkowo jeśli ktoś nosi okulary korekcyjne, które zachodzą mgłą ? Czy pracuje się komfortowo ? Czy nie wzrasta ryzyko wypadku ? Czy o to chodzi ?  Nie odnosimy się do ochrony urody naszych pań, choć czapki ewidentnie niszczą ich fryzury. Ważniejsze, że pracownik nie zawsze zdąży ochłonąć z potu przed wyjściem  z zakładu. A jeśli na zewnątrz temperatura wynosi tak, jak ostatnio np. – 10 stopni C ( słownie : minus dziesięć stopni ) to jest to kolejne zagrożenie. Wystarczy, że mamy pandemię COVID-a, nie generujmy więc innych zagrożeń.

KM.