Prowadzimy zbiórkę podpisów popierających obywatelski projekt ustawy przywracającej tzw. emerytury stażowe. Projekt i wszystkie informacje znajdują się na dedykowanej stronie: https://emeryturazastaz.pl . Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” oraz Organizacji Zakładowych o czynny udział w zbieraniu podpisów. Podpisy można składać w siedzibie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A w Krakowie (G. 1.38).

K.M