Liderzy Odpowiedzialnie” pod takim hasłem toczyły się obrady 6–go Kongresu, który dniach 20-23 października 2021 odbył się w Madrycie. Podsumowano działalność Eurocadres w ostatnich 4 latach i przyjęto ambitny program, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed europejskimi związkami zawodowymi.

Członkowie wybrali też przedstawicielkę Francji – Naylę Glaise na prezydenta związku, która przejęła rolę ustępującego z tej funkcji Martina Jeffléna. Nayla została pierwszą kobietą prezesem Eurocadres. Ponadto zebrani wybrali 8. wiceprzewodniczących Eurocadres. W Prezydium zasiadać będzie Joanna Lisok z NSZZ Solidarność. Nayla podsumowała, że jest to czas, gdy praca związków zawodowych ma przeprowadzić europejskich pracowników przez zmiany, takie jak cyfryzacja, zielona transformacja i popandemiczna odbudowa. Pandemia na zawsze zmieniła nasze relacje ze światem pracy i nie możemy już żyć tak, jak wcześniej. To do nas, przedstawicieli profesjonalistów i menedżerów, należy dążenie do zmian w kierunku bardziej ekologicznego, sprawiedliwego i moralnego świata pracy oraz umożliwienie sprawiedliwej transformacji w całej Europie, roli pracowników w cyfryzacji i osiąganiu zrównoważonego rozwoju. A specjaliści i menedżerowie będą odgrywać kluczową rolę w w takiej transformacji Europy. Wpisując się w tematykę Kongresu Eurocadres 2021, przyjęty program polityczny na lata 2021 – 2025 koncentruje się na odpowiedzialnym przewodzeniu i wprowadzaniu niezbędnych zmian w naszym świecie pracy. Przyjęty program pozwoli nam wpływać na przyszłość pracy w obszarach takich jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, telepraca oraz zdrowie i bezpieczeństwo, a także zapewni ochronę pracowników poprzez przyszłe ustawodawstwo.

W dalszym ciągu zebrani i zaproszeni goście (m.in. naukowcy), dyskutowali w panelach na temat whistblowingu ( sygnalizacji), który dotyczy informatorów/sygnalistów*  tzn. obecnych lub byłych pracowników, raportujących o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych, czy niemoralnych praktykach pracodawców.

Koncepcja ta wzbudza mnóstwo emocji: od pełnego przyzwolenia, poprzez warunkową tolerancję, aż po wyraźną krytykę.  Eurocadres – europejski głos profesjonalistów i menedżerów, z zadowoleniem przyjął propozycję dyrektywy ws ochrony sygnalistów w UE. To Eurocadres w 2016 roku, zainicjował platformę WhistleblowerProtection.EU, która obecnie składa się z blisko 90 organizacji. Eurocadres w ostatnich latach zdecydowanie opowiadał się za ochroną sygnalistów przez UE we współpracy z innymi związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, wywierając wpływ na Komisję Europejską i ściśle współpracując z członkami Parlamentu Europejskiego. O czym informuje obecny w Madrycie – Wasz przedstawiciel – Andrzej Pieńkowski (wiceprzewodniczący KM)