Kraków, dnia 2 marca 2022 r.

Stanowisko
KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.

W sprawie: zaprzestania jakiejkolwiek działalności biznesowej Philip Morris International na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi.

W związku ze zbrojną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz podjętymi w odpowiedzi przez społeczność międzynarodową sankcjami gospodarczymi, KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. wzywa kierownictwo Philip Morris International do solidarnego włączenia się do sankcji gospodarczych, mających na celu zapobieżenie eskalacji przemocy i powstrzymanie dalszych działań zbrojnych wobec narodu Ukraińskiego. Oczekujemy, że Philip Morris International, śladem innych korporacji i instytucji międzynarodowych zaprzestanie niezwłocznie prowadzenia jakiejkolwiek działalności biznesowej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”