Pobieram dane...

S.I.P

12 02, 2020

Spotkanie sprawozdawcze Społecznej Inspekcji Pracy (SIP)*

2020-02-12T10:40:10+01:0012 lutego 2020|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniach 20-21 stycznia 2020, odbyło się w Iwkowej spotkanie sprawozdawcze SIP. Podsumowano działalność SIP w roku 2019 i w całej 4- letniej kadencji. Udział wzięli także przedstawiciele Związków Zawodowych (J.Łabędzki i K.Fryt – Inspekcja działa pod kierownictwem ZZ) oraz przedstawiciele Pracodawcy (P.Lewiński i P.Michalik). Informacje złożyli inspektorzy poszczególnych działów oraz Zakładowy Społeczny [...]

30 10, 2019

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

2019-10-30T11:29:40+01:0030 października 2019|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

24 października br. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursów PIP "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", "Buduj bezpiecznie" i "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". Nagrody wręczyli Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel i jego zastępcy Anna Szczapa i  Mariusz Pyrcz.  Na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w uroczystej gali wzięli udział [...]

24 10, 2019

Urlop na żądanie – co komu wolno.

2019-10-24T12:00:25+01:0024 października 2019|Kategorie: Artykuły, KOMISJA, S.I.P|

Przepis art. 167/2 kp stanowi, że „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”. Interpretacja tego przepisu jest już w zasadzie ustalona w orzecznictwie i w piśmiennictwie, odmienność [...]

23 01, 2017

Zebranie sprawozdawcze Społecznej Inspekcji Pracy

2017-01-23T11:16:31+01:0023 stycznia 2017|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniach 12 – 13 stycznia w Dobczycach odbyło się spotkanie SIP z Philip Morris Polska, na którym podsumowano jej działalność za 2016 rok. Zebranie prowadził Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Józef Knapik. Sprawozdania z działalności złożyli również inspektorzy oddziałowi, dotyczyły one szeregu kwestii związanych z bezpieczeństwem, większość z tych spraw została załatwiona czego [...]

22 03, 2016

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wybrany !

2016-10-25T10:39:05+01:0022 marca 2016|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniu 21 marca odbyło się zebranie wyborcze Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy, podczas którego wybrani niedawno społeczni inspektorzy dokonali wyboru inspektorów oddziałowych oraz zakładowego. Zebranie oraz wybory prowadził przewodniczący ZKW Robert Zaskórski. W zebraniu uczestniczyli też zaproszeni goście w osobach dyrektora operacyjnego PM-PL, szefowej działu BHP (EHS) a także związków zawodowych. Informację z działań [...]

3 03, 2016

Komunika ZKW

2016-10-25T10:39:05+01:0003 marca 2016|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

KOMUNIKAT Zakładowej Komisji Wyborczej w sprawie wyniku wyborów na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy Zakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych Społecznymi Oddziałowymi Inspektorami Pracy wybrani zostali: Okręg nr 1 – Dział SECONDARY zm. A 1. Kazimierz Suder Okręg nr 2 – Dział SECONDARY zm. B 1. Adam [...]

9 02, 2016

Sprawozdawcze zebranie Społecznej Inspekcji Pracy

2016-10-25T10:39:05+01:0009 lutego 2016|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniach od 4 do 5 lutego w Dobczycach odbyło się spotkanie SIP z Philip Morris Polska, na którym podsumowano jej działalność za 2015 rok  oraz całą kadencję. Zebranie prowadził Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Józef Knapik. Sprawozdania z działalności obejmowały szereg kwestii poruszonych i załatwionych przez społecznych inspektorów w swoich okręgach i skutkujących poprawą [...]

28 01, 2016

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

2016-10-25T10:39:05+01:0028 stycznia 2016|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniu 19.01.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej powołanej przez Związki Zawodowe w sprawie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy. Komisja ustaliła: I. Podział okręgów wyborczych oraz ilość Społecznych Inspektorów Pracy przypadającą w danym okręgu. (szczegółowy wykaz okręgów wyborczych znajduje się na tablicach informacyjnych.) II. Kandydatów można zgłaszać do Komisji Wyborczej lub Związków Zawodowych do dnia [...]

7 12, 2015

Konferencja nt. stanu BHP w środowisku pracy w krajach członkowskich UE.

2016-10-25T10:39:06+01:0007 grudnia 2015|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

Na przełomie listopada i grudnia 2015r. w Wilnie ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych) na zlecenie EKZZ (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych) zorganizował kolejną konferencję , na której omawiano stan BHP w środowisku pracy oraz przestrzeganie praw pracowniczych w krajach członkowskich UE . Szczególną uwagę poświęcono  na konferencji  państwom Europy środkowo-wschodniej, których przedstawiciele federacji związkowych byli [...]

23 11, 2015

Tytuł ”Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”

2016-10-25T10:39:06+01:0023 listopada 2015|Kategorie: KOMISJA, S.I.P|

W dniu 16.11.2015 w Sali konferencyjnej PIP w Krakowie odbyło się spotkanie małopolskich przedsiębiorców oraz Społecznych Inspektorów Pracy. Podczas tej doniosłej uroczystości wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy. Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować, że w konkursie na „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” kapituła konkursu ten prestiżowy tytuł przyznała naszemu [...]

Przejdź do góry