W dniu 7. Czerwca 2019 gościliśmy w naszym zakładzie grupę 31 związkowców z centrali PRO-GE, z Austrii. Goście poznali historię naszego zakładu, zwiedzili oddziały produkcyjne oraz wysłuchali prezentacji nt. rozwoju i przeobrażeń naszej firmy po prywatyzacji, bieżącej produkcji i aktualnej strategii firmy. Duże zainteresowanie wzbudził nasz najnowszy produkt IQOS.

Przewodniczący komisji – Jacek Łabędzki – zaprezentował historię ruchu Solidarności w Polsce, warunki i okoliczności powstawania Związku, ilustrując fotografiami m.in. z  manifestacji w Nowej Hucie, w stanie wojennym. Prezentacja obejmowała także aktualne sprawy i tematy, którymi zajmuje się nasz Związek. Koledzy z Austrii byli bardzo zainteresowani historią Solidarności, jak też bieżąca działalnością Komisji. Mogliśmy też wymienić doświadczenia na temat działalności związków zawodowych w Polsce i Austrii.

(A.P)