W ubiegłym tygodniu miała miejsce konferencja związkowców z Philip Morris organizowana pod egidą IUF ( Międzynarodowej Organizacji Żywności) w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Uczestnikami byli związkowcy z Philip Morris : Argentyna, Belgia, Brazylia, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, USA i oczywiście przedstawiciele naszej Solidarności. Było to kolejne, ale tym razem w większym gronie ( o kraje Ameryki) spotkanie.

Podczas spotkań poruszano tematy nurtujące nas, jako związkowców i pracowników Philip Morris. Było to niejako pokłosie listu przygotowanego na poprzednim spotkaniu w Kutnej Horze i skierowanego do Philip Morris, na ręce Ralfa Zyska. Po raz kolejny wyraziliśmy swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w fabrykach i brakiem reakcji ze strony władz PM.

W drugim dniu dołączyli do nas zaproszeni Dyrektorzy działu P&C Philip Morris z Lozanny – Ralf Zysk i Alexandra Branco.
O ile należy docenić sam udział w spotkaniu Ralfa i Alexandry, o tyle ich odpowiedzi na nasze pytania dotyczące m.in transformacji, OPEN +, planów produkcji tradycyjnego papierosa i IQOSa nie były w pełni satysfakcjonujące. Zakładamy jednak, że należy wykorzystać każdą okazję, żeby zwrócić uwagę Dyrekcji na problemy fabryk i że nasz przekaz został przez nich zapamiętany.
Wypada nadmienić, że poprzednie spotkanie (związkowców z PM) na takim szczeblu miało miejsce w 1973 roku, kiedy Philip Morris zaczął instalować szybkoobrotowe maszyny produkcyjne.

Ta konferencja była także okazją do spotkania w gronie tzw. Grupy Wyszehradzkiej. W gronie kolegów z Litwy i Ukrainy zastanawialiśmy się nad planami naszych wspólnych działań. Wstępnie uzgodnilismy spotkanie GW na początku przyszłego roku w Krakowie.
A patrząc wstecz – ok. 5 latemu nasza Solidarność wystąpiła z ideą współpracy ze związkami zawodowymi z fabryk PM z tzw. dawnej Europy wschodniej ( Czechy, Litwa, Ukraina ). Ruch ten stał się częścią wspólnych działań naszych organizacji, zauważony zarówno przez władze PM, jak też przez IUF i rozwija się angażując inne filie Philipa Morrisa.
Należy dodać, że w przyszłym roku, we wrześniu planowana jest – pod egidą IUF – taka 3 dniowa konferencja tytoniowa w Krakowie.

A. Pieńkowski