22 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.
Na tym spotkaniu nasza firma miała możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w zakresie dbania o Różnorodność i Integrację oraz aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego. Paweł Lewiński, Menedżer ds. Relacji Pracowniczych oraz Jacek Łabędzki, Przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Solidarność przy PMPL, przedstawili realizowaną w naszej firmie strategię zarządzania wiekiem i programy dedykowane dla starszych pracowników, obejmujące, m.in. transfer wiedzy i rozwój kompetencji, proces przejścia na emeryturę, rolę przełożonego, czy profilaktykę i ochronę zdrowia. Prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony reprezentacji Partnerów Społecznych, jak i Konfederacji Lewiatan. Mamy nadzieję, że nasz program będzie inspiracją dla innych pracodawców.