W dniach 12-14 września Solidarność i Europejskie Centrum ds. Pracowniczych (EZA) zorganizowały w Warszawie międzynarodowe seminarium pn. „Polityka zdrowotna na rzecz stabilnego rynku pracy”.

W otwarciu seminarium uczestniczyli Jerzy Jaworski, Zastępca Przewodniczącego – Skarbnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Józef Mozolewski, Zastępca Przewodniczącego EZA, Przewodniczący Regiony Podlaskiego NSZZ Solidarność i Maria Ochman – Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.

W seminarium brał udział również Przewodniczący naszej Komisji Jacek Łabędzki, który w panelu dyskusyjnym przedstawił, jakie rozwiązania w zakresie zdrowia pracowników funkcjonują w Philip Morris Polska.