17.października 2019, odbyło w Lizbonie się Zgromadzenie Ogólne Eurocadres. Gospodarzem była portugalska organizacja członkowska UGT-P. Zgromadzenie omówiło trzy rezolucje: jedną w sprawie zmiany kwalifikacji i podnoszenia umiejętności, drugą w sprawie dyrektywy, w sprawie informowania o nieprawidłowościach i trzecią wzywającą do wprowadzenia dyrektywy w sprawie zagrożeń psychspołecznych. Po Zgromadzeniu Ogólnym miała miejsce 2- dniowa konferencja : Czas położyć kres stresowi: specjaliści i menedżerowie na pierwszej linii. Konferencja zakończyła serie szkoleń na temat zagrożeń psychospołecznych zorganizowanych przez Eurocadres w ciagu ostatniego roku. Konferencja zgromadziła ok. 100 uczestników z całej Europy, w tym z Polski ( także z naszej Komisji). W ciagu dwóch dni wysłuchaliśmy przedstawicieli różnych zawodów opowiadających o szczególnych wyzwaniach związanych z zagrożeniami psychospołecznymi w swoich dziedzinach, często popartych prezentacjami z wynikami badań, ankiet i analiz. Miały też  miejsce mniej lub bardziej oficjalne debaty i dyskusje na temat prezentacji,  jak też na temat różnych dostępnych narzędzi i tego, co można zrobić na szczeblu politycznym. Eurocadres uruchomił podczas konferencji kampanię Endstress.EU. Kampania ma na celu nacisk na dyrektywę w sprawie zagrożeń psychospołecznych. Prawodawstwo UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje około 60 dyrektyw – ale ani jednej w sprawie stresu w miejscu pracy.

Przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Eurocadres uchwały:
Eliminacja ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy jest kluczowym żądaniem Eurocadres. Nowe technologie powodują, że menedżer, inżynier, czy specjalista jest stale dostępny i często pracuje ponad godziny normatywne. Podkreśla się ryzyko nadmiernego obciążenia pracą. Bezpieczeństwo i higiena pracy muszą uwzględniać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wyczerpanie i wypalenie zawodowe związane ze stresem, to obecnie największe współczesne choroby zawodowe.

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawców do ochrony pracowników przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami – także przed zagrożeniami psychospołecznymi. Ale rzeczywistość wygląda inaczej. W większości państw członkowskich ustawodawstwo po prostu nie jest wystarczająco jasne, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie czynników psychospołecznych. Spośród wszystkich menedżerów 42% uważa, że ​​trudniej jest poradzić sobie ze zdrowiem psychospołecznym, niż z innymi formami bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrzebne są jasne przepisy dotyczące zdrowego organizacyjnego i społecznego środowiska pracy.

Wymagamy, aby Komisja Europejska:
– zaangażowała partnerów społecznych w tworzenie dyrektywy w sprawie zagrożeń psychospołecznych
– opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy podczas bieżącej kadencji.

*UROCADRES to Rada Europejskich Profesjonalistów i Menedżerów. Jest to organizacja stowarzyszona z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC). EUROCADRES jest uznawany przez Komisję Europejską za europejskiego partnera społecznego. EUROCADRES obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny i zrzesza ponad 6 milionów pracowników na stanowiskach menedżerskich, kierowniczych i specjalistów wszystkich gałęzi przemysłu, usług publicznych i prywatnych oraz działów administracyjnych. Jednym z przedstawicieli Polski w EUROCADRES jest Andrzej Pieńkowski wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy Philip Morris Polska S.A.

A.P