Corocznym zwyczajem, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zaprasza przedstawicieli struktur branżowych na spotkanie przy opłatku. Tym razem odbyło się ono 7 stycznia 2020 roku w historycznej Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie 40 lat temu w podpisano Porozumienia Sierpniowe. Fakt ten zasługuje tutaj na szczególne przypomnienie właśnie ze względu na przypadającą w tym roku 40. rocznicę tych wielkich wydarzeń, które za sprawą robotników z Gdańska rozpoczęły rozpad powojennego porządku w Europie i na świecie.

Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność – Piotr Duda,
a towarzyszyli mu członkowie prezydium Komisji Krajowej. Ze strony naszej Komisji Zakładowej reprezentację stanowili: Jacek Łabędzki – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska S.A. oraz Marcin Klimczyk – Członek Europejskiej Rady Pracowniczej PMI.

Spotkanie było znakomitą okazją do podsumowania działalności Związku w roku 2019 oraz zakreślenia planu działania na rok 2020. Przewodniczący Duda wiele czasu poświęcił na omówienie dokonań Związku w obszarze poprawy warunków pracy i płacy w Polsce. Wśród największych dokonań wymienił wyłączenie dodatków do wynagrodzenia z płacy minimalnej oraz zwiększenie bazy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tutaj warto wspomnieć, że podstawa naliczania odnosiła się dotychczas do bazy z 2012 roku i od tego czasu nie była rewaloryzowana. Sukces Komisji Krajowej oznacza więc więcej środków na działalność socjalną u wszystkich pracodawców, gdzie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. A zatem również w naszej firmie.

W 2019 roku Komisja Krajowa skupiała swoją uwagę głownie w obszarze zabezpieczenia praw pracowniczych w sferze finansów publicznych, gdzie od dziewięciu lat płace były zamrożone. Chodzi głównie o szkolnictwo, służbę zdrowia i pracowników sfery finansów publicznych. Dzięki wysiłkom Związku oraz naciskowi na ekipę rządzącą udało się zapewnić podwyżki dla tych pracowników w dwu transzach: pierwsza inflacyjna w czerwcu 2019 a kolejna, realna podwyżka nastąpiła we wrześniu 2019 roku.

Wiele wysiłku Komisja Krajowa włożyła również w walkę o sprawiedliwe podwyżki w sektorze usług medycznych. Pracownicy tego sektora narażeni są na niesprawiedliwy podział środków na podwyżki płac wynikający z różnorodności środowiska zawodowego. Grupa lekarzy ma bowiem zwykle większą moc argumentów w walce o podwyżki niż pielęgniarki, salowe czy fizjoterapeuci. Wobec tej niezdrowej sytuacji Komisja Krajowa postuluje nowelizację ustawy dotyczącej pracowników medycznych i niemedycznych.

Ważnym wątkiem działalności Komisji Krajowej na polu międzynarodowym jest wdrożenie działań mających na celu budowanie zdolności stron do zawierania układów zbiorowych pracy. Komisja Europejska utworzyła w tym celu specjalny fundusz, który ma służyć wzmacnianiu potencjału partnerów społecznych. Natomiast Polska Solidarność ma w planie skorzystać z tego funduszu jak najefektywniej, aby w ten sposób poprawić warunki zatrudnienia dla tysięcy polskich pracowników.

Rok 2019 był w oczach Przewodniczącego Komisji Krajowej rokiem trudnej debaty i silnych nacisków na stronę rządową, aby wdrażać rozwiązania sprzyjające poprawie warunków zatrudnienia najsłabszych grup pracowniczych. Nie obyło się bez trudnych rozmów i błędnych decyzji a czasami i krótkowzroczności po stronie parlamentu. Przewodniczący jednak nie składa broni i zapowiada, że wszelkie błędy będą sukcesywnie poddawane dyskusji.

Po podsumowaniu roku 2019 przyszła kolej na otwartą rozmowę z uczestnikami spotkania. Każdy miał możliwość zadania pytania lub wygłoszenia krytycznych uwag. I właśnie te dominowały. Wiele środowisk branżowych zgłasza niedostateczną uwagę Komisji Krajowej dla spraw poszczególnych sektorów gospodarki. Sektor transportu na przykład zgłasza brak dostatecznej ochrony prawnej dla przedsiębiorców działających w tym sektorze, co powoduje nieuczciwą konkurencję i upadek wielu przedsiębiorstw. Pracownicy Wód Polskich narzekają z kolei na fiasko restrukturyzacji w swoim przedsiębiorstwie wzywając Komisję Krajową do zdecydowanych działań w tej sprawie.

Komisja Krajowa zachęca jednak działaczy lokalnych do wzięcia spraw we własne ręce. Sama natomiast zamierza skupić się podobnie jak w roku 2019 na sprawach centralnych, dotykających najszersze rzesze polskich pracowników. Zachęca również liderów związkowych w zakładach pracy do odwagi w stawianiu czoła trudnościom związanym z brakiem należytej troski pracodawców o los pracownika.

Na zakończenie spotkania był tradycyjny opłatek, kolęda i życzenia dalszych sukcesów w walce o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zrównoważony, czyli taki, który uwzględnia również dobro pracownika, jako część działalności biznesowej oraz długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

M.