W dniach 20-21 stycznia 2020, odbyło się w Iwkowej spotkanie sprawozdawcze SIP. Podsumowano działalność SIP w roku 2019 i w całej 4- letniej kadencji. Udział wzięli także przedstawiciele Związków Zawodowych (J.Łabędzki i K.Fryt – Inspekcja działa pod kierownictwem ZZ) oraz przedstawiciele Pracodawcy (P.Lewiński i P.Michalik). Informacje złożyli inspektorzy poszczególnych działów oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Lista spraw, którymi zajmowali się inspektorzy w roku 2019 i w całej kadencji jest bardzo długa, a to bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników. Kierownictwo, co podkreślali inspektorzy, poza nielicznymi wyjątkami, reaguje w sposób właściwy na zgłaszane zagrożenia, czy uwagi. Najistotniejsze tematy podjęte przez inspektorów:

 • drogi transportowe,
 • wydatek energetyczny (filtry, K3, secondary) – pracownik pomocniczy, operator,
 • obsługa urz. Transportowych – dwie kontrole,
 • podesty stałe do obsługi maszyn – praca na wysokości,
 • poziom hałasu na G4 i G5 pomiar wykonany w ramach zlecenia związkowego, działania redukujące,
 • indywidualne ochronniki słuchu,
 • ustalenie zasad sporządzania protokołów powypadkowych,
 • chronometraże pracy – narzędzie przy pomiarze czynników środowiska pracy,
 • ergonomia pracy – wózek do konwersji, up-righty elevach, manipulatory,
 • nowy wzór tag-out,
 • wkładki silikonowe (antywibracja) do butów,
 • zasady obsługi ramp rozładunkowo-załadunkowych,
 • warunki pracy w pomieszczeniu koordynatorów zmian asortymentu,
 • obsada obsługi Flexlinka w budynku J5,
 • czas pracy (szczególnie pracownicy biurowi) – dwie kontrole,
 • ewakuacja – jednolity sygnał, niezapowiadane ćwiczenia,

Rozmawiano też o współpracy w ramach Zakładowej Komisji BHP- dyskutowano n/t efektywności działań, szatni, kompleksowości przeprowadzanie projektów, równym traktowaniu w używaniu wyrobów tytoniowych.

Na koniec omawiano temat zbiliżających się wyborów na nową 4 – letnią kadencję SIP.

*Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna inspekcja pracy działa na postawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy. Inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Inspekcja ta działa pod kierownictwem związków zawodowych, jednak reprezentuje interesy wszystkich pracowników, a nie tylko związkowców.

Inspekcja działa poprzez inspektorów. Mogą oni przeprowadzać kontrole wypełniając swoje kompetencje kontrolne, nadzorcze, informacyjno – analityczne oraz opiniodawczo – doradcze. Społecznego inspektora pracy wybierają (na 4 lata) i odwołują pracownicy. Regulamin wyborów uchwalają zakładowe organizacje związkowe.