12 marca 2021. odbyło się drugie w tym roku zebranie Komisji. Zebranie przeprowadzone zostało on-line z powodu panującej od roku pandemii COVID-19.

W zebraniu uczestniczyło 22 członków KM, 3 członków Komisji Rewizyjnej oraz 2 zaproszonych gości – z działu Primary i J5. Poruszono wiele ważnych tematów, a poniżej te -naszym zdaniem – najbardziej interesujące :

Informacje z bieżących prac biura i Prezydium:

Początek roku to zawsze bardzo intensywny czas. Składają się na to rozmowy dot. płac, zmian organizacyjnych w firmie, planów produkcyjnych itd.

W ciągu miesiąca jaki minął od poprzedniego zebrania KM, Przewodniczący i zastępca odbyli

 1. spotkań z przedstawicielami firmy, ZZ, IUF, na których poruszano następujące tematy:
 • Zmiany organizacyjne w grupach wsparcia technicznego
 • Zmiany organizacyjne w PMPL-D
 • Zmiany organizacyjne w PM-PL
 • Zmiany organizacyjne w PMI-SCE
 • Rozmowy nt. podziału środków z funduszu płac
 • Rozmowy nt. BHP – wypadki, BOS-y, czapko-kaski, COVID-19
 • Rozmowy nt. szatni, środków ochrony indywidualnej, ubrań, palarni
 • Rozmowy dot. wdrożenia nowego systemu ocen MAP
 • Przygotowanie do spotkania Komitetu Sterującego ERZ
 • Rozmowy dot. procesu wdrażania PPE przez firmę Allianz
 • Zmiany organizacyjne w dziale Filtrów
 • Spotkanie dot. funkcjonowania ERZ
 • Zmiany wolumenu produkcyjnego dot. naszego zakładu
 • Godziny nadliczbowe, urlopy, szkolenia
 • Spotkanie z przedstawicielami ZZ z PMI
 • Rozmowy z członkami Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego
 • Udział w posiedzeniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego
 • Negocjacje dot. pakietu odpraw w PMPL-D
 • Praca zdalna – rozmowy w ramach IUF
 • Rozmowy dot. działu QA
 • Rozmowy dot. odejść pracowników zatrudnionych na umowach czasowych
 • Posiedzenie Komitetu Sterującego ERZ – podsumowanie

Rozmowy płacowe 2021

To jeden z kluczowych tematów, którym zajmowało się Prezydium. Jak wiecie, od wielu już lat przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku negocjacji ze ZZ nt. podwyżek wynagrodzeń. Niemniej jednak PM nigdy nie zrezygnował z dyskusji ze ZZ nt. płac. Zmieniła się natomiast forma rozmów; nie są to już negocjacje, a jedynie rozmowy dotyczące podziału funduszu płac, który to fundusz jest ustalony przez Centralę PM w Lozannie. Można jednak zwiększyć ten fundusz z lokalnie wygospodarowanych oszczędności.

I tu właśnie ważna jest rola związku, aby takie środki udało się znaleźć i przekonać kierownictwo do zwiększenia funduszu płac. W tym celu związek korzysta z porad ekspertów z dziedziny ekonomii. Na plus zasługuje fakt, że PM od wielu już lat, dostarcza nam wyczerpujących informacji dot. finansów, polityki wynagradzania na wszystkich szczeblach spółki oraz przedstawia nam dokumenty,  z których dowiadujemy się o sytuacji finansowej firmy, w porównaniu do rynku lokalnego, krajowego, sektorowego, czy globalnego; PM przedstawia też takie dane na posiedzeniach ERZ (Europejskiej Rady Zakładowej). Oczywiście dzięki dobrej współpracy związkowej, mamy też informację, jak to wygląda w firmach z naszej branży, oraz w innych filiach PMI. Mówiąc krótko – szału nigdzie nie ma, u nas również. Jednak uważamy, że każda dodatkowa złotówka, która zasili fundusz płac jest warta tych rozmów, co też konsekwentnie czynimy, choć nie zawsze z zadowalającym  skutkiem.

Jak wygląda to na przestrzeni lat? Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie podwyżkę strukturalną, bez dodatkowych składników jakimi są: godziny nocne, praca w niedziele, PPE, jednorazowe wypłaty i sporadyczne premie. W okresie od 2009 do 2020 inflacja w naszym kraju wyniosła wg. GUS 25,8% , a w tym samym okresie podwyżki strukturalne bez innych składników w naszym zakładzie wyniosły 46,6%, co daje nam 20,8% powyżej inflacji. Na tle 49. firm o podobnym profilu w naszym kraju, plasujemy się z zarobkami na poziomie średniej. Są oczywiście obszary do poprawy – grupy 3 i 4, co będzie uwzględnione w tegorocznej podwyżce; mamy nadzieje, że w kolejnych latach również. Każdy pracownik otrzyma również jednorazową kwotę w wysokości 400 PLN, jak również pracownicy, którym w latach 2020 i 2021 przypadł jubileusz pracy, otrzymają dodatkowo jednorazowo 200 PLN.

Dla odchodzących na zasłużoną emeryturę również mamy dobrą wiadomość – kwota odprawy emerytalnej została zwiększona o 50 PLN i będzie wynosić teraz 475 PLN/ za każdy przepracowany rok w PM-PL. Firma zgodziła się również na odnowienie porozumienia dot. pracowników, którzy utracą zdolność do pracy. Poprzednie porozumienie wygasło z dniem 31.12.2020r. Po burzliwej dyskusji KM zdecydowała, że podpisze porozumienie dot. podziału funduszu płac na rok 2021.

KM