W czasach pandemii ubezpieczenie jest szczególnie ważne z uwagi na wzrost śmiertelności, zachorowań,  czy też ograniczony dostęp do służby medycznej.

W grupowym ubezpieczeniu na życie typ P Plus oraz w ubezpieczeniach dodatkowych
nie stosujemy wyłączeń związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
Oznacza to, że zachorowanie na COVID-19 oraz następstwa tej choroby, w tym śmierć, są objęte naszą ochroną.

W przypadku nagłej śmierci osoby odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny, istotna jest odpowiednia wysokość wypłaconego świadczenia. W takim przypadku otrzymane świadczenie może dać czas na poradzenie sobie w nowej sytuacji.

Jedną z konsekwencji COVID-19 może być również dłuższa hospitalizacja, a nawet pobyt na OIT. Jeśli trafisz do szpitala, możesz otrzymać wypłatę świadczenia za taki pobyt.

Przystąp już dziś do ubezpieczenia grupowego lub wybierz zakres ubezpieczenia z odpowiednio wysokimi sumami, aby wysokość wypłaconego świadczenia mogła zabezpieczyć Twoje i Twoich bliskich potrzeby.

Aby cieszyć się pełną ochroną ubezpieczeniową bez karencji,

złóż deklarację przystąpienia do 15.01.2022 roku i od 01.02.2022 roku ciesz się pełną ochroną od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Warunkiem skorzystania z promocji jest przystąpienie
od 1 lutego 2022 r. do ubezpieczenia,  co najmniej 5 pracowników Philip Morris Polska lub członków ich rodzin ( współmałżonek lub partner lub pełnoletnie dziecko).
Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, osoby, które przystąpią
do ubezpieczenia później i złożą deklarację do ubezpieczenia z datą początku odpowiedzialności od 1 marca 2022 r., również nie zostaną objęte karencjami.

Czym jest karencja?

Karencja to okres, w którym nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

W ramach promocji zniesione zostają następujące karencje:

·          6 miesięcy – zgon pracownika, jego współmałżonka, dziecka, rodziców,
rodziców małżonka oraz osierocenie dziecka,

·          9 miesięcy – urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,

·          180 dni – wystąpienie ciężkiej choroby współmałżonka

·          90 dni – dodatkowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego

leczenia

·          30 dni – leczenie szpitalne ubezpieczonego, leczenie szpitalne Plus ubezpieczonego,

·          90 dni – wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego,

·          180 dni – operacje chirurgiczne ubezpieczonego,

·          3 miesiące – dodatkowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

 ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ UBEZPIECZENIA DLA DZIECI

ORAZ UBEZPIECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia – formularz deklaracji do pobrania w biurze KM NSZZ „Solidarność” – i zacząć opłacać składki. Można również ubezpieczyć współmałżonka, partnera i pełnoletnie dzieci.
*Jeśli w tym terminie do ubezpieczenia zgłosi się mniej osób, pracownicy oraz członkowie ich rodzin zostaną
objęci karencjami, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).
Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia,
w tym o włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych  ogólnych warunkach
ubezpieczenia na życie typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi, dostępnych na stronie pzu.pl, u naszych
agentów  i w oddziałach PZU.