24 lutego 2022 roku świat przebudził się w nowej rzeczywistości. Pomimo pewnych sygnałów ostrzegawczych, mało kto dopuszczał myśl, że w XXI wieku w centrum Europy może mieć miejsce zbrojna napaść jednego narodu na drugi na tę skalę, odbywająca się z pogwałceniem wszystkich traktatów i prawa międzynarodowego. Pamiętać jednak należy to, co słusznie podkreślają Ukraińcy, a często jest w przekazach medialnych pomijane – inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi eskalację wojny trwającej już od 2014 roku.

Od pierwszych chwil tej napaści, nasza Komisja włączyła się czynnie w pomoc obywatelom Ukrainy. Jako pierwsza organizacja zakładowa w kraju wystąpiliśmy do pracodawcy o zaprzestanie prowadzenia działalności na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Podobny apel wystosowaliśmy na forum Europejskiej Rady Zakładowej.

Z uznaniem odnosimy się do działań naszej firmy w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny. Sami również podjęliśmy działania w celu wsparcia osób, które wraz z eskalacją działań zbrojnych postanowiły w Polsce szukać bezpiecznego schronienia. Zapewniliśmy tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie kilku rodzinom ukraińskich związkowców, a także zapewnialiśmy bezpłatny transport uchodźców wojennych z przejścia granicznego w Hrebennem oraz z punktu recepcyjnego na Dworcu Głównym w Krakowie. Ponadto podjęliśmy współpracę z Międzynarodową Federacją Związków Zawodowych IUF z siedzibą w Genewie oraz ze szwajcarską fundacją Van For Life, wspólnie z którymi organizujemy dostawy najpotrzebniejszych artykułów dla rodzin ukraińskich związkowców.

Nasza Komisja Międzyzakładowa postanowiła przeznaczyć na pomoc Ukrainie pewne środki finansowe, które wykorzystaliśmy do sfinansowania zakupów najpotrzebniejszych artykułów. Udało nam się również porozumieć z władzami Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, który zadeklarował pomoc. Zaapelowaliśmy również do naszego pracodawcy o wsparcie finansowe dla naszych działań. Czekamy na odpowiedź.

Jednak najcenniejsze wsparcie, jakiego udzielamy polega na organizowaniu konwojów z pomocą humanitarną finansowaną ze środków Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych IUF oraz fundacji Van For Life. Dotychczas zorganizowaliśmy trzy takie konwoje, dzięki którym do potrzebujących dotarło łącznie 16 europalet żywności, leków i artykułów sanitarnych. Trudnością jest zapewnienie środków transportu umożliwiających wjazd na teren Ukrainy. Z tego powodu w razie potrzeby sami siadamy za kierownicą samochodów dostawczych i dostarczamy ładunek.

Najczęściej rozładunek odbywa się w Szeginiach, tuż po przekroczeniu granicy, ale bywa, że ładunek trzeba dostarczyć do Lwowa. Sama odległość, którą mamy do pokonania nie jest wielkim wyzwaniem. Większą trudność stanowi wielogodzinne oczekiwanie na odprawę na przejściu granicznym, często w nocy lub w upalne dni oraz konieczność przekraczania granicy pieszo, aby wjechać ponownie kolejnym samochodem wypełnionym darami. Jednak pomimo wielu wyzwań, jak dotąd każdorazowo udawało się ostatecznie dostarczyć pomoc do jej adresatów. Otrzymujemy wyrazy wielkiej wdzięczności oraz zdjęcia z rozdzielania pomocy wśród potrzebujących.

Obecnie przygotowujemy kolejny transport, który wkrótce wyruszy w drogę.

K.M