Obchodzimy 42 rocznicę niezwykłego wydarzenia – powstania związku zawodowego, który odmienił bieg historii – zmienił oblicze Europy.

Sierpień to miesiąc ważnych dla Polaków rocznic; Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego i utworzenia „Solidarności”.  Bitwa Warszawska określana mianem „Cudu nad Wisłą” uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata, uratowała Europę przed bolszewizmem. Powstanie NSZZ „Solidarność”, to przykład heroizmu, determinacji i niezwykłej dojrzałości politycznej polskich robotników, by zmienić swój los – wyzbyć się narzuconego, obcego ustroju. Polacy nigdy się nie pogodzili z podziałem Europy, w której część krajów znalazło się pod hegemonią Związku Radzieckiego. Strajki polskich robotników w 1956, 1970 i 1976 roku zakończyły się ich pogromem. W 1980 roku objęły już nieomal całą Polskę, co zmusiło władze rządowe do podjęcia rozmów i negocjacji. Strajkujący w imieniu polskich pracowników uzależnili wznowienie pracy od spełnienia przez rząd 21 postulatów, z których najważniejszy dotyczył akceptacji dla powstania wolnych i niezależnych od władzy związków zawodowych.

  30 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, a trzy dni później z górnikami w Jastrzębiu. W ten sposób powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” na czele którego stanął Lech Wałęsa. Związek, który był sprzeciwem wobec łamania praw ludzkich i wyzyskowi ekonomicznemu. Strajkującym polskim robotnikom nie chodziło tylko o chleb, chodziło też, a może przede wszystkim o sprawiedliwość, praworządność, o godność ludzką. Dawał nadzieje milionom ludzi na inne lepsze życie.

N/z – 08.1980 ( sierpień 1980 ) Gdańsk , Stocznia Gdańska , Strajk w Stoczni Gdańskiej n/z poparcie dla 21 postulatów wśród ludzi za bramą stoczni.
fot. Mirosław Stępniak/FOTONOVA/EAST NEWS

Red.