Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają Unię Europejską do wzmocnienia pozycji Europejskich Rad Zakładowych

W dniu 30 listopada 2022 roku Komisja Pracy Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęła wniosek posła do Parlamentu Europejskiego Dennisa Radtke
w sprawie nowelizacji dyrektywy 2009/38/WE dotyczącej Europejskich Rad Zakładowych.

Posłowie wzywają Komisję Europejską do udoskonalenia dyrektywy tak, aby:

– zapewnić związkom zawodowym rolę we wspieraniu Europejskich Rad Zakładowych, oraz

– skuteczniej egzekwować prawa Europejskich Rad Zakładowych do otrzymywania informacji i udziału w konsultacjach dotyczących n.p. restrukturyzacji, poprzez dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wyższe kary dla koncernów międzynarodowych za nieprzestrzeganie tego obowiązku.

Sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Isabelle Schömann powiedziała:

„Posłowie do Parlamentu Europejskiego wysłali wyraźny sygnał do Komisji Europejskiej, aby ta podjęła działania na rzecz wzmocnienia pozycji Europejskich Rad Zakładowych
i egzekwowania należnej im roli w zakresie informowania i konsultowania”.

Postulat wynika z tego, iż obowiązująca dyrektywa nie przewiduje sankcji
za niedopełnianie przez koncerny międzynarodowe obowiązku informowania i konsultowania Europejskich Rad Zakładowych. Jak wykazuje wieloletnia praktyka, nie można liczyć na dobrą wolę pracodawców w zakresie prowadzenia otwartego i partnerskiego dialogu społecznego na forum Europejskich Rad Zakładowych. Potrzebne są więc narzędzia prawne.

Głosowanie w tej sprawie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego już w styczniu 2023 roku. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zamierza zjednać sobie dla tego wniosku jak najwięcej posłów.

NSZZ „Solidarność” popierała zarówno wnioski płynące z raportu Dennisa Radtkego jak i ich przyjęcie na forum EMPL. Tym większe zdziwienie budzi głos sprzeciwu europosłanki Elżbiety Rafalskiej, jak i wstrzymanie się od głosu kilku innych europarlamentarzystów z Polski. Za przyjęciem sprawozdanie głosowali jedynie Jarosław Duda i Krzysztof Hetman z EPL.