W celu przeprowadzenia wyborów władz związkowych na kadencję 2023 – 2028 Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA powołała Zakładową Komisję Wyborcza (uchwała 31/2022 ) w składzie: Ewa Rzepecka, Władysława Waszkiewicz, Bogdan Gajda, Artur Jędrszczyk i Bogusław Mosoń – przewodniczący. Zakładowa Komisja Wyborcza na spotkaniu w dniu 1.02.2023, zatwierdziła regulamin, okregi wyborcze oraz ustaliła, że wybory władz zwązku dokona Zakładowe Zebranie Delegatów.
 1. ZKW ustaliła następujące okręgi wyborcze oraz ilość miejsc mandatowych przypadających na każdy okręg:
 • OW nr. 1 : Dział Secondary zmiana A – 4 miejsca
 • OW nr. 2 : Dział Secondary zmiana B – 6 miejsc
 • OW nr. 3 : Dział Secondary zmiana C – 7 miejsc
 • OW nr. 4 : Dział Secondary zmiana D – 5 miejsc
 • OW nr. 5 : Dział Filtrów zmiana A i B – 2 miejsca
 • OW nr. 6 : Dział Filtrów zmiana C i D – 2 miejsca
 • OW nr. 7 : Dział Wsparcia Tech. Secondary i Filtry – 4 miejsca.
 • OW nr. 8 : Dział Serwisu Elektronicznego – 1 miejsce
 • OW nr. 9 : Dział Primary i DIET – 10 miejsc
 • OW nr. 10 : Cigarillos i P4 – 4 miejsca
 • OW nr. 11 : Dział QA i Banderole – 3 miejsca
 • OW nr. 12 : Dział Logistyki – 3 miejsca
 • OW nr. 13 : Biura – 2 miejsca
 • OW nr. 14 : PM Dystrybucja – 5 miejsc
 • OW nr. 15 : PM SCE – 2 miejsca
 • OW nr.16 : PM Tobacco – 1 miejsce
 • OW nr. 17 : Pracownicy jednozmianowi Secondary, J5 – 2 miejsca
 • OW nr. 18 : Koło Emerytów i Rencistów – 10 miejsc
2. Kandydatów można zgłaszać do KW lub w biurze KM do dnia 17 lutego 2023r. na przygotowanych w tym celu kartach zgłoszeń kandydatów.
3. Szczegółowy harmonogram wyborów delegatów w poszczególnych okręgach zostanie podany w odrębnym komunikacie.