Głównym celem powołania Forum Młodych przy naszej Komisji, jest aktywizowanie młodych ludzi do zrzeszania się, rozwijania ich w zakresie pracy na rzecz innych ludzi.Do pracy związkowej należy być przygotowanym. Związek Zawodowy Solidarność jest najbardziej profesjonalnym związkiem. Jesteśmy najlepiej przygotowani ze wszystkich związków zawodowych w Polsce. Mamy wyższe składki, ale to się opłaca. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, szkolimy siebie oraz naszych członków, chcemy szkolić młodych ludzi aby mogli awansować w strukturach związkowych ale też w strukturach firmy w której są zatrudnieni. Związek zawodowy to doskonałe miejsce w którym można nauczyć się pracy na rzecz innych. Młodzi członkowie naszej komisji są dziś reprezentowani nie tylko poprzez „Forum Młodych”. Zostali wybrani i pełnią funkcje w całej strukturze naszej Komisji Międzyzakładowej ( Prezydium, Komisja, Komisja Rewizyjna) , w Sekretariacie Spożywczym NSZZ „Solidarność” oraz w strukturach europejskich EFFAT. Biorą aktywny udział w szkoleniach, seminariach w kraju i zagranicą. Jednym z wielu przykładów aktywności naszych młodych związkowców jest udział w projekcie przygotowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pt. „Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudniania Młodych”. Uczestniczyli w nim Ryszard Janiczek i Marcin Wykurz. Poniżej zamieszczamy artykuł dotyczący zakończenia tego projektu.Projekt zakończony, młodzi zaczynają działaćDziś we Wrocławiu zakończyło się dwudniowe szkolenie dla związkowców polskich i austriackich organizowane w ramach projektu realizowanego przez Komisję Krajową pt. „Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudniania Młodych”.Szkolenie wrocławskie było trzecim i ostatnim dedykowanym młodym związkowcom, a w sumie przeszkolonych zostało prawie 100 młodych liderów z NSZZ „Solidarność”, włoskiego UIL, austriackiego ÖGB i litewskiego Solidarumas. Tematami przewodnimi były: sytuacja młodych ludzi na rynku pracy oraz rozwój związków zawodowych.Sytuacja młodych ludzi w Polsce jest szczególnie trudna. Stopa bezrobocia osób nieprzekraczających 25 roku życia wynosi 27,4% i jest ona wyższa od średniej stopy bezrobocia w państwach unijnych, która wynosi 23,6%. Włączyć do tego należy pozostałe problemy rynku pracy jak narastającą skalę stosowania umów pozakodeksowych, niski poziom wynagrodzeń spowodowany niechęcią dzielenia się przez przedsiębiorstwa wypracowanym zyskiem z pracownikami czy czasami nawet zamkniętą postawę firm na prowadzenie zakładowego dialogu społecznego. Wszystko to powoduje, że sytuacja zawodowa i życiowa młodych ludzi jest zła, a to wpływa na problemy związane z mieszkalnictwem, możliwością założenia rodziny czy po prostu stabilnym, bezpiecznym życiem.Trinko Michael z ÖGB zwrócił uwagę na patologie związane z awansami na wyższe stanowiska osób niekompetentnych, trafiających do firm po znajomości. Z kolei Agnieszka Długosz z Tesco wskazała nawet na utrudnioną drogę do awansu z powodu działalności związkowej. Ogólnie uczestnicy uznali, że młodzi ludzie trafiający na rynek pracy nie mogą liczyć na transparentną ścieżkę kariery zawodowej, a państwo i instytucje rynku pracy odgrywają za małą rolę w okresie przejściowym z obszaru edukacji do obszaru zawodowego.W bloku poświęconym zatrudnieniu Paweł Skowron z Carrefour wskazał na konieczność działań związkowych nakierowanych na pomoc w zorganizowaniu ludzi pracujących poza sektorem przedsiębiorstw na umowach pozakodeksowych oraz stworzenie efektywnych możliwości reprezentacji młodym ludziom wykonującym wolne zawody. Z kolei Marcin Wykurz z Philip Morris Polska, organizacji, która już utworzyła zakładowe Forum Młodych mówi, że w jego zakładzie pracy młodzi członkowie są sukcesywnie wprowadzani w funkcyjną działalność związkową i systematycznie starają się docierać do wszystkich niezorganizowanych pracowników. Wreszcie Aleksandra Cel ze śląskiego Eurobanku zwróciła uwagę, że firmy powinny inwestować w pracowników, ponieważ będzie to procentować długoterminowo dla wszystkich stron dialogu.- Przedsiębiorstwa powinny zadbać o odpowiedni rozwój pracowników i większe inwestycje w kapitał ludzki. Natomiast sami pracownicy powinni nieustająco podnosić swoje kwalifikacje. Z kolei wszystkie podmioty rynku pracy powinny ukierunkować się na treningi rozwoju osobistego wzmacniające takie cechy jak adekwatna samoocena, poczucie skuteczności własnej, poczucie kontroli i równowagę emocjonalną, które zdaniem specjalistów odpowiedzialne są za sukces zawodowy – zwróciła uwagę Dr Dorota Merecz-Kot z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, współprowadząca szkolenie.Stopień uzwiązkowienia w Austrii wynosi blisko 30%, a stopień pokrycia pracowników układami zbiorowymi wynosi prawie 98%. Stopień uzwiązkowienia w Polsce wynosi ponad 14%, a stopień pokrycia pracowników układami zbiorowymi wynosi 38%. Każda organizacja działa w innym otoczeniu instytucjonalno-prawnym, ma różne tradycje i cele. Natomiast dobiegający końca Projekt dla młodych związkowców przyniósł bezsprzeczną konkluzję, iż najlepszym narzędziem do rozwiązywania problemów i polepszania warunków pracy i płacy są związki zawodowe. Wobec tego priorytetem europejskiego ruchu związkowego musi być organizowanie pracowników, w które chcą włączyć się młodzi liderzy pragnący działać w sformalizowanej strukturze młodych.