Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie w PZU.

PRACOWNICZE UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie typ P Plus to grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim. Istotą ubezpieczenia jest wparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obejmuje od jednego do kilkunastu ryzyk związanych ze zdrowiem i życiem ubezpieczonego i współubezpieczonych. Z grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA od lat korzystają pracownicy Philip Morris Polska S.A., Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. i Philip Morris Tobacco Sp. z o.o. Philip Morris SCE i Gegenbauer Polska, ich małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci – w sumie ponad 800 osób!

Kierując się swoją sytuacją osobistą oraz własnymi potrzebami możesz wybrać opcję, która najlepiej spełnia Twoje oczekiwania. Do wyboru masz dwa rodzaje polis – dopasuj ofertę do swoich potrzeb i możliwości!

Polisa dla pracowników

Polisa skierowana do wszystkich pracujących w spółkach Philip Morris w Polsce. Nie musisz być członkiem naszego Związku by ubezpieczyć się w ubezpieczeniu grupowym PZU Życie!

Ubezpiecz to co masz najcenniejszego – swoje życie!

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia – formularz deklaracji do pobrania w biurze KM NSZZ „Solidarność” – i zacząć opłacać składki. Można również ubezpieczyć współmałżonka, partnera i pełnoletnie dzieci.

Polisa dla byłych pracowników

Polisa skierowana do emerytów, rencistów oraz odchodzących z pracy w spółkach Philip Morris w Polsce. Nie musisz być członkiem naszego Związku by ubezpieczyć się w ubezpieczeniu grupowym PZU Życie!

Ubezpiecz to co masz najcenniejszego – swoje życie!

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia – formularz deklaracji do pobrania w biurze KM NSZZ „Solidarność” – i zacząć opłacać składki. Można również ubezpieczyć współmałżonka, partnera i pełnoletnie dzieci.