Jesteśmy największą organizacją związkową w Philip Morris Polska i branży tytoniowej w kraju.

Dlaczego warto zorganizować się w związek zawodowy?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:

  • bardziej respektowane są prawa pracownicze
  • istnieje większa możliwość wynegocjowania wyższych wynagrodzeń i są one wypłacane regularnie
  • pracownicy za pracę w nadgodzinach otrzymują należne wynagrodzenie
  • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
  • można wynegocjować korzystne porozumienia dotyczące warunków pracy.

Pracodawcy szybciej przychylą się do potrzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani i będą mówić jednym, silnym głosem.

Dlaczego warto wybrać NSZZ „Solidarność”?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największą w Polsce organizacją pracowników