12-13 maja w Jastrzębiej Górze odbył się XXVII. Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 

Podczas uroczystej gali, postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczono wielu członków NSZZ „Solidarność” za wybitną działalność związkową na rzecz ojczyzny. Złote Krzyże Zasługi oraz medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości w imieniu Prezydenta wręczyła minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik. 

Wśród uhonorowanych znaleźli się nasi wieloletni Przewodniczący Komisji Rudolf Grec, który został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność związkową oraz Franciszek Sójka – odznaczony medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Serdecznie . Te odznaczenia są wielkim zaszczytem i podziękowaniem za wieloletnią ciężką pracę na rzecz związku, ludzi pracy, działalność społeczną i charytatywną. Pracę, która rzadko jest doceniana w naszym społeczeństwie. Bywa wręcz umniejszana, niedoceniana i przedstawiana w złym świetle przez przeciwników ruchu związkowego.

Odznaczenie Rudolfa Greca i Franciszka Sójki, to też dowód na najwyższą jakość pracy Naszej „Solidarności” w Philip Morris Polska, która potrafiła sprostać wielu wyzwaniom, jakie napotkała na przestrzeni lat, prowadząc działalność najpierw w Państwowej firmie – ZPT, a następnie po przejściu procesu prywatyzacji w międzynarodowej firmie Philip Morris. To czas ogromnych zmian, restrukturyzacji firmy. Czas, który wymagał wielu negocjacji, rozmów, podejmowania ciężkich i istotnych dla tysięcy pracowników decyzji, i ryzyka.

To również czas na szukanie najlepszych rozwiązań, nawiązywania współpracy w kraju i poza jego granicami, budowania silnych struktur związkowych, do czego nie wystarczy zaangażowanie tylko w struktury zakładowe, ale również poza nie, w tym w struktury międzynarodowe, takie jak EFFAT i IUF, co było i jest istotnym elementem, który wzmacnia siłę naszej organizacji związkowej. W tym miejscu należ również podkreślić, że działalność naszego związku nie ogranicza się tylko do problematyki zakładowej, branżowej czy sektorowej. Byliśmy i jesteśmy wyczuleni na problemy społeczności lokalnej, ludzi potrzebujących pomocy, dlatego w miarę naszych skromnych możliwości wspieraliśmy i wspieramy wiele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, lokalnych twórców, artystów, a w ostatnim czasie również naszych sąsiadów z Ukrainy.

Tak więc, jak widać dobre przewodniczenie to odpowiedzialna praca, która wymaga ponad przeciętnego zaangażowania, odwagi i często fantazji. I może czasami mało widać ich było na produkcji, ale wynikało to z ogromu spraw, którymi musieli zajmować się w swoich biurach, podczas niezliczonej ilości spotkań z zarządami firmy, ERZ (Europejskiej Rady Zakładowej Philip Morris International), biorąc udział w pracy na rzecz Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Tytoniowego, Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, EFFAT (Europejska Federacja Związków Zawodowych Branży Spożywczej, Rolnictwa i Turystyki oraz branż pokrewnych), IUF (Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Pracowników Przemysłu Spożywczego, Rolniczego, Hotelarskiego, Restauracyjnego, Gastronomicznego, Tytoniowego i Pokrewnych), oraz wielu innych aktywności, które są związane z prowadzeniem związku zawodowego. Ale właśnie po to zostali wybrani, aby budować związek, reprezentować pracowników w dyskusjach i negocjować w ich imieniu na wielu płaszczyznach – zakładowych, organizacyjnych , krajowych i międzynarodowych.

Jednak największą siłą związku sa przede wszystkim jego członkowie, to przecież wy wybieracie delegatów a oni liderów związkowych. To my płacimy co miesiąc składki, dzięki którym komisja zakładowa, komisja Krajowa może prowadzić działalność w tak wielu obszarach. To nasze poczucie wspólnoty i chęć przynależności do organizacji społecznej przyczynia się do poprawy jakości pracy, życia, bezpieczeństwa, to z naszych składek wspierani są potrzebujący pomocy. To my członkowie związku ponosimy tą odpowiedzialność społeczną.

Serdecznie gratulujemy Rudolfowi i Frankowi i dziękujemy za wykonaną pracę i –  co bardzo istotne – za dalszą pomoc, którą cały czas oferujecie i aktywnie wspieracie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

J.Ł