Strona ta dotyczy wszystkiego co w jakikolwiek sposób związane jest z prawem pracowniczym. Znajdują się tutaj ważne ustawy: Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, o Społecznej Inspekcji Pracy…
Ponieważ przepisy zmieniają się bardzo często prosimy upewnić się czy nie ma nowszych wersji aktów prawnych np. na stronach:

Aktualny Kodeks Pracy

Aktualna elektroniczna wersja Kodeksu Pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na poniższy link, należy wybrać otwórz lub zapisz.Tekst ujednolicony„. Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.

Kodeks Pracy