Rafał Hojda reprezentował młodych związkowców naszej Komisji oraz Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, podczas Europejskiej Konferencji Młodzieży, która odbyła się w dniach 12 -15 maja br. w Dubrowniku. Konferencja zorganizowana została przez europejskie centrale związkowe – EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, Industriall i UniEuropa, w ramach projektu „Wzmacnianie integracji młodych pracowników na rynku europejskim”. Młodzi działacze związkowi z całej Europy wysłali list do przewodniczącego Komisji Europejskiej Juncker’a oraz komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Marianne Thyssen, w którym podkreślają dramatyczną sytuacje młodych ludzi na rynku pracy w UE oraz o konieczność podjęcia rzeczywistych działań mających na celu przeciwdziałanie tej katastrofalnej sytuacji. treść listu >>> . Konferencja była również doskonałym miejscem do wymiany dobrych praktyk w tematach:

  • Działania mające na celu podniesienia atrakcyjności związków zawodowych dla młodych ludzi
  • Kształtowanie innowacyjnych sposobów komunikacji za pośrednictwem nowych technologii
  • Rekrutacja młodych pracowników do związków zawodowych w rozdrobnionym rynku pracy
  • Zwiększenie roli młodzieży „w strukturach związkowych”

Na bazie wymiany doświadczeń i pomysłów, powstanie podręcznik zawierający wskazówki oraz najlepsze wypracowane praktyki w tych zagadnieniach, jak również szereg raportów, analiz i badań przeprowadzonych przez specjalistów. Kolejne posiedzenie Komitetu Młodych przy EFFAT odbędzie się w czerwcu w Dublinie.