W dniach 9-11 czerwca w Wilnie na Litwie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Organizatorem konferencji był Europejski Instytut związków Zawodowych (ETUI), który na co dzień zajmuje się edukacją i badaniami w zakresie szeroko rozumianego środowiska pracy oraz jest jednostką naukowo-badawczą działającą na rzecz Europejskiego Kongresu Związków Zawodowych (EKZ). Dokumentem bazowym konferencji była ”Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na lata 2014 – 2020”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z krajów UE, między innymi Bułgarii, Litwy, Polski, Macedonii, Malty, Słowacji, Słowenii,  którzy reprezentowali różne związki zawodowe działające w poszczególnych krajach a na co dzień zajmują się również sprawami BHP i prawa pracy. Jednym z przedstawicieli polskich związków był nasz ZSIP Józef Knapik reprezentujący NSZZ ”Solidarność”. Konferencja miała konwencję pracy w grupach tematycznych i dyskusjach na sali plenarnej. Głównymi i występującymi we wszystkich krajach UE problemami  związanymi ze środowiskiem pracy są:

– utrzymanie zdolności i dobrej kondycji psychofizycznej pracowników w kontekście wydłużającego się wieku aktywności zawodowej (późniejszy wiek nabywania uprawnień emerytalnych) i starzenia się społeczeństw krajów europejskich;

– zachorowalność (wzrost) na choroby zawodowe i poziom wypadków przy pracy. Tutaj zauważono brak jednolitych uregulowań w tym zakresie w krajach UE a także brak danych o chorobach zawodowych zarówno w KE jak i w ETUI;

– duże zróżnicowanie warunków bhp i prawa pracy w poszczególnych krajach członkowskich UE.

W toku dyskusji okazało się, że Polska jest jedynym krajem w UE w którym działa społeczny nadzór nad warunkami bhp i prawnymi w procesie pracy realizowany przez Społeczną Inspekcję Pracy (SIP). Przedstawiciele pozostałych krajów z bardzo dużym zainteresowaniem zapoznali się z podstawami działania SIP w Polsce, w szczególności z jej umocowaniem prawnym i dysponowaniem bardzo skutecznym narzędziem prawnym służącym do egzekucji postanowień prawa pracy i zasad bhp jakim jest zalecenie ZSIP. Przedstawiciele polskich związków bazując na krajowych doświadczeniach(ustawa o SIP w TK) uprzedzali pozostałych uczestników, że utworzenie społecznego nadzoru nad warunkami pracy tak umocowanego i dysponującego odpowiednimi narzędziami do realizacji swoich zadań będzie bardzo trudne ale będą mocno kibicować w im w tym procesie i w miarę możliwości  wspierać ich dzieląc się swoimi doświadczeniami z ponad 50-cio letniej praktyki w działaniu SIP.